Skip to content

SIzzling
Summer
JEWELS 

Shop Now

Terms of Service

เว็บไซต์นี้ดําเนินการโดย Revival อุปกรณ์ เสริม ตลอดทั้งเว็บไซต์คําว่า "เรา", "เรา" "Revival" และ "ของเรา" หมายถึง Revival อุปกรณ์ เสริม Revival อุปกรณ์เสริมเสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีให้จากเว็บไซต์นี้แก่คุณผู้ใช้โดยมีเงื่อนไขตามที่คุณยอมรับข้อกําหนดเงื่อนไขนโยบายและประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่หรือกฎอื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ / หรือซื้อบางสิ่งจากเราคุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกําหนดในการให้บริการ", "ข้อกําหนด" หรือ "TOS) รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงในที่นี้และ / หรือมีให้โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ร้านค้า และ/หรือผู้สนับสนุนเนื้อหา

โปรดอ่านข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา เมื่อเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ หากข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอการยอมรับจะถูก จํากัด ไว้อย่างชัดแจ้งตามข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มลงในร้านค้าปัจจุบันจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการด้วย คุณสามารถตรวจสอบข้อกําหนดในการให้บริการเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลง การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านค้าของเราโฮสต์บน Shopify Inc. พวกเขาให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ

ONLINE STORE TERMS

โดยยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพํานักหรือคุณอายุส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพํานักและคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการอนุญาตให้ผู้อยู่ในอุปการะผู้เยาว์ของคุณใช้เว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่สามารถใช้บริการละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอํานาจศาลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์) คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะทําลายล้าง การละเมิดหรือการละเมิดข้อกําหนดใด ๆ จะส่งผลให้บริการของคุณสิ้นสุดลงทันที

GENERAL CONDITIONS

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่ได้เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูล (ก) ผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอในระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย คุณตกลงที่จะไม่ทําซ้ําทําซ้ําคัดลอกขายขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จํากัด หรือส่งผลกระทบต่อข้อกําหนดเหล่านี้

ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้สําหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวสําหรับการตัดสินใจโดยไม่ต้องปรึกษาแหล่งข้อมูลหลักที่ถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้นสมบูรณ์หรือทันเวลามากขึ้น การพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลในอดีตไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันและมีไว้สําหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา

MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

ราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาใด ๆ ) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สําหรับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงราคาการระงับหรือการหยุดให้บริการ

CURRENCY AND PAYMENTS

ราคาทั้งหมดแสดงเป็นเงินบาท ตัวเลือกสกุลเงินช่วยให้คุณสามารถดูราคาในสกุลเงินต่อไปนี้ ดอลลาร์สิงคโปร์, วอนเกาหลี, หยวนจีน, ริงกิตมาเลเซีย, ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโรและปอนด์อังกฤษ ราคาเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยคุณในขณะที่เรียกดูและอาจแตกต่างจากค่าใช้จ่ายจริง ราคาสุดท้ายตามที่แสดงในขั้นตอนการชําระเงินเป็นเงินบาท

การชําระเงินสามารถทําได้ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงหรือเงินสดเมื่อนําส่ง กรุณา คลิกที่นี่ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชําระเงิน

PROMOTIONS, DISCOUNTS OR SALES

บางครั้งเราอาจเสนอโปรโมชั่นส่วนลดหรือการขาย ข้อเสนอเหล่านี้มีข้อกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะของตนเองและสามารถดูได้ที่นี่

PRODUCTS OR SERVICES

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีให้บริการทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจํานวนจํากัดและอาจส่งคืนหรือเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น เราได้พยายามทุกวิถีทางในการแสดงสีและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏในร้านอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลของจอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณสีใด ๆ จะถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่จําเป็นต้องจํากัดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคล ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอํานาจศาลใดๆ เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จํากัด ปริมาณผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานําเสนอ คําอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอใด ๆ สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทําในเว็บไซต์นี้เป็นโมฆะในกรณีที่ต้องห้าม เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคําสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณวางไว้กับเรา เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว จํากัด หรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือต่อคําสั่งซื้อ ข้อจํากัดเหล่านี้อาจรวมถึงคําสั่งซื้อที่ดําเนินการโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคําสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่สําหรับจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมลและ / หรือที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงิน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทําการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จํากัด หรือห้ามคําสั่งซื้อที่ในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียวดูเหมือนจะวางโดยตัวแทนจําหน่ายผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจําหน่าย

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องสําหรับการซื้อทั้งหมดที่ทําที่ร้านค้าของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถทําธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

DELIVERY AND SHIPPING

เรามุ่งมั่นที่จะจัดส่งคําสั่งซื้อทั้งหมดภายใน 48 ชั่วโมงโดยใช้วิธีการจัดส่งที่คุณเลือก เวลาจัดส่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นค่าประมาณและจะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นและเริ่มนับจากวันที่จัดส่ง Revival อุปกรณ์เสริมจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ ที่เกิดจากกระบวนการพิธีการศุลกากรปลายทาง

โปรด คลิกที่นี่ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายการจัดส่งของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

EXCHANGES AND RETURNS

โปรดคลิก ที่นี่ สําหรับรายละเอียดของนโยบายการแลกเปลี่ยนและการคืนสินค้าของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

FINAL SALE

ผลิตภัณฑ์ที่ทําเครื่องหมายเป็น "การขายครั้งสุดท้าย" จะไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้

OPTIONAL TOOLS

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบและไม่มีการควบคุมหรือป้อนข้อมูลใด ๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันการเป็นตัวแทนหรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่มีการรับรองใด ๆ เราจะไม่รับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เป็นตัวเลือกของคุณ การใช้งานใด ๆ ของคุณของเครื่องมือเสริมที่นําเสนอผ่านเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเองและคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยและอนุมัติข้อกําหนดที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจัดหาให้ นอกจากนี้ในอนาคตเราอาจเสนอบริการและ / หรือคุณสมบัติใหม่ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่) คุณสมบัติและ /หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ด้วย

THIRD-PARTY LINKS

เนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่มีอยู่ผ่านบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม ลิงก์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนําคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ สําหรับเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสําหรับวัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียนการเรียกร้องข้อกังวลหรือคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรถูกนําไปยังบุคคลที่สาม

USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

หากตามคําขอของเราคุณส่งผลงานเฉพาะบางอย่าง (เช่นรายการประกวด) หรือไม่มีคําขอจากเราคุณส่งความคิดสร้างสรรค์ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนหรือวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์ทางอีเมลทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า 'ความคิดเห็น') คุณยอมรับว่าเราอาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ จํากัด แก้ไขคัดลอกเผยแพร่เผยแพร่แปลและใช้ในสื่อใด ๆ ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งต่อให้เรา เราอยู่และจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพัน (1) เพื่อรักษาความคิดเห็นใด ๆ ในความเชื่อมั่น (2) จ่ายค่าชดเชยสําหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบกลับความคิดเห็นใด ๆ

เราอาจ, แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบ, แก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวนั้นผิดกฎหมาย, ขุ่นเคือง, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, ลามกอนาจาร, ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ก่อให้เกิดการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอมแสร้งทําเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองหรือทําให้เราเข้าใจผิดหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใด ๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทําและความถูกต้องของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือบุคคลที่สาม

PERSONAL INFORMATION

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
คลิกที่นี่เพื่อ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

บางครั้งอาจมีข้อมูลในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคําอธิบายผลิตภัณฑ์การกําหนดราคาโปรโมชั่นข้อเสนอค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์เวลาในการขนส่งและความพร้อมให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคําสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคําสั่งซื้อของคุณ)

เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ควรดําเนินการปรับปรุงหรือรีเฟรชวันที่ใช้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

PROHIBITED USES

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการคุณถูกห้ามไม่ให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์: (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (ข) ชักชวนผู้อื่นให้กระทําการหรือมีส่วนร่วมในการกระทําที่ผิดกฎหมาย (ค) ละเมิดกฎระเบียบระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัด หรือรัฐ กฎ กฎหมาย หรือศาสนพิธีท้องถิ่น (ง) เพื่อละเมิดหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ก่อกวน ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ทําร้าย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย แตกแยก ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ เชื้อชาติ อายุ ชาติกําเนิด หรือความพิการ (ฉ) เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิด (ช) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นใดที่จะหรืออาจใช้ในทางใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทํางานหรือการทํางานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เป็นสแปม ฟิชชิง pharm ข้ออ้าง แมงมุม คลาน หรือขูด; (ช) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกหรือผิดศีลธรรม เว็บไซต์อื่น หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ สําหรับการละเมิดการใช้งานใด ๆ ที่ต้องห้าม

DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

เราไม่รับประกันรับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ คุณยอมรับว่าบางครั้งเราอาจลบบริการเป็นระยะเวลาที่ไม่มีกําหนดหรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้หรือไม่สามารถใช้งานบริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ส่งมอบให้คุณผ่านบริการคือ (ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งโดยเรา) ที่ให้ไว้ 'ตามที่เป็นอยู่' และ 'ตามที่มีอยู่' สําหรับการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องรับรองการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการค้าคุณภาพการค้าความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทานชื่อเรื่องและไม่ละเมิด

ไม่ว่าในกรณีใด Revival อุปกรณ์เสริม, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, บริษัท ในเครือ, ตัวแทน, ผู้รับเหมา, นักศึกษาฝึกงาน, ซัพพลายเออร์, ผู้ให้บริการหรือผู้ให้อนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บการสูญเสียการเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ โดยตรงโดยอ้อมโดยบังเอิญการลงโทษพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงผลกําไรที่สูญเสียรายได้สูญเสียการออมการสูญเสียข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือความเสียหายที่คล้ายกันไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา tort (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดอย่างเข้มงวดหรืออื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณที่จัดหาโดยใช้บริการหรือสําหรับการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือ ผลิตภัณฑ์) โพสต์, ส่ง, หรืออื่น ๆ ทําให้พร้อมใช้งานผ่านทางบริการ, แม้ว่าจะได้รับคําแนะนําของความเป็นไปได้ของพวกเขาของ เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอํานาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อ จํากัด ของความรับผิดสําหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญในรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าวความรับผิดของเราจะถูก จํากัด ไว้ที่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

INDEMNIFICATION

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและถือไม่เป็นอันตราย Revival และผู้ปกครอง บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือคู่ค้าเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนผู้รับเหมาผู้ออกใบอนุญาตผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงซัพพลายเออร์นักศึกษาฝึกงานและพนักงานไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมที่ทําโดยบุคคลที่สามใด ๆ เนื่องจากหรือเกิดจากการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

SEVERABILITY

ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ถูกกําหนดให้ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่ารุนแรงจากข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้การกําหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลืออยู่

TERMINATION

ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันเลิกจ้างจะรอดพ้นจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้สําหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยกเลิกข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา หากในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียวคุณล้มเหลวหรือเราสงสัยว่าคุณล้มเหลวเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงต้องรับผิดต่อจํานวนเงินทั้งหมดเนื่องจากถึงและรวมถึงวันที่ยกเลิก และ/หรืออาจปฏิเสธให้คุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในบริการของเรา)

ENTIRETY OF AGREEMENT

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดําเนินงานใด ๆ ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้บริการของคุณแทนที่ข้อตกลงการสื่อสารและข้อเสนอใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดในการให้บริการรุ่นก่อนหน้านี้)

ความคลุมเครือใด ๆ ในการตีความข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความต่อฝ่ายร่าง

GOVERNING LAW

ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ ที่เราให้บริการแก่คุณจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

CHANGES TO TERMS OF SERVICE

คุณสามารถตรวจสอบข้อกําหนดในการให้บริการเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลง การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการอย่างต่อเนื่องหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

CONTACT INFORMATION

คําถามเกี่ยวกับข้อกําหนดในการให้บริการควรส่งถึงเราที่ info@revivalaccessories.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเราคลิกที่นี่

You May Also Like

Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
$47.00
Beaded Daisy Choker in Pink & Green
Beaded Daisy Choker in Pink & Green
Beaded Daisy Choker in Pink & Green
Beaded Daisy Choker in Pink & Green
Beaded Daisy Choker in Pink & Green
Beaded Daisy Choker in Pink & Green
$51.00
Beaded Daisy Choker in Yellow & Green
Beaded Daisy Choker in Yellow & Green
Beaded Daisy Choker in Yellow & Green
Beaded Daisy Choker in Yellow & Green
Beaded Daisy Choker in Yellow & Green
Beaded Daisy Choker in Yellow & Green
$51.00
Blue Daisy Beaded Hair Barrettes
Blue Daisy Beaded Hair Barrettes
Blue Daisy Beaded Hair Barrettes
Blue Daisy Beaded Hair Barrettes
Blue Daisy Beaded Hair Barrettes
Blue Daisy Beaded Hair Barrettes
$36.00