Skip to content

Cart

Your cart is empty

SIzzling
Summer
JEWELS 

Shop Now

Terms of Service

เว็บไซต์นี้ดําเนินการโดย Revival อุปกรณ์ เสริม ตลอดทั้งเว็บไซต์คําว่า "เรา", "เรา" "Revival" และ "ของเรา" หมายถึง Revival อุปกรณ์ เสริม Revival อุปกรณ์เสริมเสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีให้จากเว็บไซต์นี้แก่คุณผู้ใช้โดยมีเงื่อนไขตามที่คุณยอมรับข้อกําหนดเงื่อนไขนโยบายและประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่หรือกฎอื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ / หรือซื้อบางสิ่งจากเราคุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกําหนดในการให้บริการ", "ข้อกําหนด" หรือ "TOS) รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงในที่นี้และ / หรือมีให้โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ร้านค้า และ/หรือผู้สนับสนุนเนื้อหา

โปรดอ่านข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา เมื่อเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ หากข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอการยอมรับจะถูก จํากัด ไว้อย่างชัดแจ้งตามข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มลงในร้านค้าปัจจุบันจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการด้วย คุณสามารถตรวจสอบข้อกําหนดในการให้บริการเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลง การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านค้าของเราโฮสต์บน Shopify Inc. พวกเขาให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ

ONLINE STORE TERMS

โดยยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพํานักหรือคุณอายุส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพํานักและคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการอนุญาตให้ผู้อยู่ในอุปการะผู้เยาว์ของคุณใช้เว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่สามารถใช้บริการละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอํานาจศาลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์) คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะทําลายล้าง การละเมิดหรือการละเมิดข้อกําหนดใด ๆ จะส่งผลให้บริการของคุณสิ้นสุดลงทันที

GENERAL CONDITIONS

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่ได้เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูล (ก) ผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอในระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย คุณตกลงที่จะไม่ทําซ้ําทําซ้ําคัดลอกขายขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จํากัด หรือส่งผลกระทบต่อข้อกําหนดเหล่านี้

ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้สําหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวสําหรับการตัดสินใจโดยไม่ต้องปรึกษาแหล่งข้อมูลหลักที่ถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้นสมบูรณ์หรือทันเวลามากขึ้น การพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลในอดีตไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันและมีไว้สําหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา

MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

ราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาใด ๆ ) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สําหรับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงราคาการระงับหรือการหยุดให้บริการ

CURRENCY AND PAYMENTS

ราคาทั้งหมดแสดงเป็นเงินบาท ตัวเลือกสกุลเงินช่วยให้คุณสามารถดูราคาในสกุลเงินต่อไปนี้ ดอลลาร์สิงคโปร์, วอนเกาหลี, หยวนจีน, ริงกิตมาเลเซีย, ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโรและปอนด์อังกฤษ ราคาเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยคุณในขณะที่เรียกดูและอาจแตกต่างจากค่าใช้จ่ายจริง ราคาสุดท้ายตามที่แสดงในขั้นตอนการชําระเงินเป็นเงินบาท

การชําระเงินสามารถทําได้ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงหรือเงินสดเมื่อนําส่ง กรุณา คลิกที่นี่ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชําระเงิน

PROMOTIONS, DISCOUNTS OR SALES

บางครั้งเราอาจเสนอโปรโมชั่นส่วนลดหรือการขาย ข้อเสนอเหล่านี้มีข้อกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะของตนเองและสามารถดูได้ที่นี่

PRODUCTS OR SERVICES

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีให้บริการทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจํานวนจํากัดและอาจส่งคืนหรือเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น เราได้พยายามทุกวิถีทางในการแสดงสีและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏในร้านอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลของจอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณสีใด ๆ จะถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่จําเป็นต้องจํากัดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคล ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอํานาจศาลใดๆ เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จํากัด ปริมาณผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานําเสนอ คําอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอใด ๆ สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทําในเว็บไซต์นี้เป็นโมฆะในกรณีที่ต้องห้าม เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคําสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณวางไว้กับเรา เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว จํากัด หรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือต่อคําสั่งซื้อ ข้อจํากัดเหล่านี้อาจรวมถึงคําสั่งซื้อที่ดําเนินการโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคําสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่สําหรับจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมลและ / หรือที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงิน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทําการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จํากัด หรือห้ามคําสั่งซื้อที่ในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียวดูเหมือนจะวางโดยตัวแทนจําหน่ายผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจําหน่าย

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องสําหรับการซื้อทั้งหมดที่ทําที่ร้านค้าของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถทําธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

DELIVERY AND SHIPPING

เรามุ่งมั่นที่จะจัดส่งคําสั่งซื้อทั้งหมดภายใน 48 ชั่วโมงโดยใช้วิธีการจัดส่งที่คุณเลือก เวลาจัดส่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นค่าประมาณและจะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นและเริ่มนับจากวันที่จัดส่ง Revival อุปกรณ์เสริมจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ ที่เกิดจากกระบวนการพิธีการศุลกากรปลายทาง

โปรด คลิกที่นี่ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายการจัดส่งของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

EXCHANGES AND RETURNS

โปรดคลิก ที่นี่ สําหรับรายละเอียดของนโยบายการแลกเปลี่ยนและการคืนสินค้าของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

FINAL SALE

ผลิตภัณฑ์ที่ทําเครื่องหมายเป็น "การขายครั้งสุดท้าย" จะไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้

OPTIONAL TOOLS

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบและไม่มีการควบคุมหรือป้อนข้อมูลใด ๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันการเป็นตัวแทนหรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่มีการรับรองใด ๆ เราจะไม่รับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เป็นตัวเลือกของคุณ การใช้งานใด ๆ ของคุณของเครื่องมือเสริมที่นําเสนอผ่านเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเองและคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยและอนุมัติข้อกําหนดที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจัดหาให้ นอกจากนี้ในอนาคตเราอาจเสนอบริการและ / หรือคุณสมบัติใหม่ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่) คุณสมบัติและ /หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ด้วย

THIRD-PARTY LINKS

เนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่มีอยู่ผ่านบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม ลิงก์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนําคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ สําหรับเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสําหรับวัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียนการเรียกร้องข้อกังวลหรือคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรถูกนําไปยังบุคคลที่สาม

USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

หากตามคําขอของเราคุณส่งผลงานเฉพาะบางอย่าง (เช่นรายการประกวด) หรือไม่มีคําขอจากเราคุณส่งความคิดสร้างสรรค์ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนหรือวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์ทางอีเมลทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า 'ความคิดเห็น') คุณยอมรับว่าเราอาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ จํากัด แก้ไขคัดลอกเผยแพร่เผยแพร่แปลและใช้ในสื่อใด ๆ ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งต่อให้เรา เราอยู่และจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพัน (1) เพื่อรักษาความคิดเห็นใด ๆ ในความเชื่อมั่น (2) จ่ายค่าชดเชยสําหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบกลับความคิดเห็นใด ๆ

เราอาจ, แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบ, แก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวนั้นผิดกฎหมาย, ขุ่นเคือง, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, ลามกอนาจาร, ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ก่อให้เกิดการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอมแสร้งทําเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองหรือทําให้เราเข้าใจผิดหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใด ๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทําและความถูกต้องของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือบุคคลที่สาม

PERSONAL INFORMATION

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
คลิกที่นี่เพื่อ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

บางครั้งอาจมีข้อมูลในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคําอธิบายผลิตภัณฑ์การกําหนดราคาโปรโมชั่นข้อเสนอค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์เวลาในการขนส่งและความพร้อมให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคําสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคําสั่งซื้อของคุณ)

เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ควรดําเนินการปรับปรุงหรือรีเฟรชวันที่ใช้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

PROHIBITED USES

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการคุณถูกห้ามไม่ให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์: (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (ข) ชักชวนผู้อื่นให้กระทําการหรือมีส่วนร่วมในการกระทําที่ผิดกฎหมาย (ค) ละเมิดกฎระเบียบระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัด หรือรัฐ กฎ กฎหมาย หรือศาสนพิธีท้องถิ่น (ง) เพื่อละเมิดหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ก่อกวน ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ทําร้าย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย แตกแยก ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ เชื้อชาติ อายุ ชาติกําเนิด หรือความพิการ (ฉ) เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิด (ช) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นใดที่จะหรืออาจใช้ในทางใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทํางานหรือการทํางานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เป็นสแปม ฟิชชิง pharm ข้ออ้าง แมงมุม คลาน หรือขูด; (ช) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกหรือผิดศีลธรรม เว็บไซต์อื่น หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ สําหรับการละเมิดการใช้งานใด ๆ ที่ต้องห้าม

DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

เราไม่รับประกันรับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ คุณยอมรับว่าบางครั้งเราอาจลบบริการเป็นระยะเวลาที่ไม่มีกําหนดหรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้หรือไม่สามารถใช้งานบริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ส่งมอบให้คุณผ่านบริการคือ (ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งโดยเรา) ที่ให้ไว้ 'ตามที่เป็นอยู่' และ 'ตามที่มีอยู่' สําหรับการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องรับรองการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการค้าคุณภาพการค้าความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทานชื่อเรื่องและไม่ละเมิด

ไม่ว่าในกรณีใด Revival อุปกรณ์เสริม, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, บริษัท ในเครือ, ตัวแทน, ผู้รับเหมา, นักศึกษาฝึกงาน, ซัพพลายเออร์, ผู้ให้บริการหรือผู้ให้อนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บการสูญเสียการเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ โดยตรงโดยอ้อมโดยบังเอิญการลงโทษพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงผลกําไรที่สูญเสียรายได้สูญเสียการออมการสูญเสียข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือความเสียหายที่คล้ายกันไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา tort (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดอย่างเข้มงวดหรืออื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณที่จัดหาโดยใช้บริการหรือสําหรับการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือ ผลิตภัณฑ์) โพสต์, ส่ง, หรืออื่น ๆ ทําให้พร้อมใช้งานผ่านทางบริการ, แม้ว่าจะได้รับคําแนะนําของความเป็นไปได้ของพวกเขาของ เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอํานาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อ จํากัด ของความรับผิดสําหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญในรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าวความรับผิดของเราจะถูก จํากัด ไว้ที่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

INDEMNIFICATION

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและถือไม่เป็นอันตราย Revival และผู้ปกครอง บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือคู่ค้าเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนผู้รับเหมาผู้ออกใบอนุญาตผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงซัพพลายเออร์นักศึกษาฝึกงานและพนักงานไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมที่ทําโดยบุคคลที่สามใด ๆ เนื่องจากหรือเกิดจากการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

SEVERABILITY

ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ถูกกําหนดให้ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่ารุนแรงจากข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้การกําหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลืออยู่

TERMINATION

ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันเลิกจ้างจะรอดพ้นจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้สําหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยกเลิกข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา หากในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียวคุณล้มเหลวหรือเราสงสัยว่าคุณล้มเหลวเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงต้องรับผิดต่อจํานวนเงินทั้งหมดเนื่องจากถึงและรวมถึงวันที่ยกเลิก และ/หรืออาจปฏิเสธให้คุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในบริการของเรา)

ENTIRETY OF AGREEMENT

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดําเนินงานใด ๆ ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้บริการของคุณแทนที่ข้อตกลงการสื่อสารและข้อเสนอใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดในการให้บริการรุ่นก่อนหน้านี้)

ความคลุมเครือใด ๆ ในการตีความข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความต่อฝ่ายร่าง

GOVERNING LAW

ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ ที่เราให้บริการแก่คุณจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

CHANGES TO TERMS OF SERVICE

คุณสามารถตรวจสอบข้อกําหนดในการให้บริการเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลง การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการอย่างต่อเนื่องหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

CONTACT INFORMATION

คําถามเกี่ยวกับข้อกําหนดในการให้บริการควรส่งถึงเราที่ info@revivalaccessories.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเราคลิกที่นี่

YOU MAY ALSO LIKE

Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
Agate & Pearl Necklace
$50.00
Malachite, Pearl & Quartz Necklace
Malachite, Pearl & Quartz Necklace
Malachite, Pearl & Quartz Necklace
Malachite, Pearl & Quartz Necklace
Malachite, Pearl & Quartz Necklace
Malachite, Pearl & Quartz Necklace
$68.00
Pearl & Coral Necklace with Pendant
Pearl & Coral Necklace with Pendant
Pearl & Coral Necklace with Pendant
Pearl & Coral Necklace with Pendant
Pearl & Coral Necklace with Pendant
Pearl & Coral Necklace with Pendant
$104.00
Onyx, Pearl & Quartz Necklace
Onyx, Pearl & Quartz Necklace
Onyx, Pearl & Quartz Necklace
Onyx, Pearl & Quartz Necklace
Onyx, Pearl & Quartz Necklace
Onyx, Pearl & Quartz Necklace
$68.00